Ervaringen

Barte Interim voor personeelsaangelegenheden en office support Brielle

Hieronder vindt u mijn ervaringen van de afgelopen jaren.

Logo Barte Interim Brielle

januari 2009 - heden:
Barte Interim. Als freelancer/ZZP-er houd ik mij bezig met operationele personeelsaangelegenheden voor o.a. MKB bedrijven en office support.

juni 2017 - heden:
Secretaris Klachtencommissie Jeugdzorg Zuid-Holland

Logo Catharina Stichting

Juni – dec. 2016:
op de afdeling Personeelszaken van de Catharina Stichting te Oostvoorne procedures en processen updaten: waar nodig aangescherpt/opnieuw opgesteld. Daarnaast achterstand weggewerkt met medewerker afdeling. Na het afronden van deze opdracht eind oktober is gevraagd bij afdeling Opleidingen te kijken naar organisatie en workload van medewerkers. Deze opdracht inclusief evaluatie is afgerond.

oktober 2013 – heden:
projectbegeleiding Passend Onderwijs PO. Communicatie en verslaglegging van overleg tussen projectleider, projectgroep, Deelnemersraad (bestaande uit 17 besturen), directeur-bestuurder Samenwerkingsverband en ambtelijk secretaris voor de Toelaatbaarheids en Advies Commissie SWV PO 30-10. Werkzaamheden projectgroep en commissie zijn afgerond.

Logo SSVP

april 2013 – heden:
Voorzitter Stichting Senioren Service Voorne-Putten t.b.v. het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen in de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis. Organisatie opgezet en vormgegeven. Betrokken bij (selectie)gesprekken met serviceverleners en cliënten. Zie www.seniorenservicevp.nl

Logo Scala

januari 2011 – heden:
HR adviseur en office support voor directeur-bestuurder en Raad van Toezicht Stichting Scala te Elshout. Personeelsdossiers opnieuw ingericht (ook digitaal), verzuim en re-integratie (SMT opgezet), nauw betrokken geweest bij een grote reorganisatie (vrijwillige mobiliteit, overleg met vakbonden etc.), voorbereiden en notuleren van RvT vergaderingen, DGO overleg en verslaglegging bij functioneren.

brasserie la cocotte logo

juni 2009 – heden:
HR adviseur voor Brasserie en Bedrijfscatering La Cocotte te Hoogvliet. Reguliere personeelszaken, verzuim en re-integratie.

Pronty logo

November 2010 – dec. 2016:
HR adviseur Pronty B.V. te Waalwijk, naast reguliere personeelszaken een functie- en loongebouwgebouw opgezet. Begeleiding bij opzetten functioneringsgesprekken en vastlegging ervan.

Spack BV logo

juni 2010 – heden:
HR adviseur Spack B.V. Nieuwe Tonge. Reguliere personeelszaken als arbeidscontracten, verzuim en re-integratie, opzetten van functioneringsgesprekken en begeleiden van leidinggevenden bij het voeren van die gesprekken. In oktober 2016 functiebeschrijvingen en bedrijfsreglement opgesteld.

december 2014 – heden:
HR adviseur Klerkx Schoenen Waalwijk. Reguliere personeelszaken, begeleiding en verslaglegging van functioneringsgesprekken. Advisering bij werving van personeel.

december 2009 – 2015:
HR adviseur Simon Tennis te Vught. Reguliere personeelszaken als arbeidscontracten, verzuim en re-integratie, begeleiding bij reorganisatie (2013).

april 2012 – december 2012:
KW1C Dienst HRM te ’s Hertogenbosch. Herstructureren en professionaliseren van het secretariaat van de dienst HRM met de focus op efficiënte aanpak van secretariaatswerkzaamheden en afstemming van relaties binnen deze dienst. Daarbij is de verbindinggelegd tussen de zakelijke doelen en de rollen van de medewerkers.